HLV MMA Xích Thố- Thái Ngọc Vinh

Vinh Thái – Founder MMA Xích Thố

15 năm kinh nghiệm thi đấu và giảng dạy.

tuan dang hlv

Tuấn Đặng

Huấn luyện viên MMA Xích Thố

Hân Huỳnh- HLV

Hân Huỳnh

Huấn luyện viên MMA Xích Thố

HLV MMA Xích Thố- Thái Ngọc Vinh

Vinh Thái – Founder MMA Xích Thố

15 năm kinh nghiệm thi đấu và giảng dạy.

tuan dang hlv

Tuấn Đặng

Huấn luyện viên MMA Xích Thố

Hân Huỳnh- HLV

Hân Huỳnh

Huấn luyện viên MMA Xích Thố